Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit verhoging subsidieplafond 2005 ex art. 12, eerste lid, SZW subsidieregeling preventie van arbeidsuitval[Regeling vervallen per 25-09-2008.]

Geldend van 01-02-2006 t/m 24-09-2008

Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 december 2005, Directie Arbeidsomstandigheden, nr. ARBO/P&G/2005/100129, tot verhoging van het subsidieplafond 2005

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 12, eerste lid van de SZW-Subsidieregeling preventie van arbeidsuitval;

Besluit:

[Vervallen per 25-09-2008]

Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de SZW-subsidieregeling preventie van arbeidsuitval wordt vastgesteld op € 1.650.000,– .

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 december 2005

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.A.L. van Hoof