Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Landbouwkwaliteitsregeling kaas 2006[Regeling vervallen per 01-01-2013.]

Geldend van 01-08-2008 t/m 31-12-2012

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 12 december 2005, nr. TRCJZ/2005/3622, houdende Landbouwkwaliteitsregeling kaas 2006

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op de artikelen 2, 4, 5 en 6 van het Landbouwkwaliteitsbesluit zuivelproducten;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemeen [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2013]

 • 2 In deze regeling wordt onder bereiden mede verstaan:

  • a. het ter rijping in opslag hebben van kaas;

  • b. het elders dan op de plaats van verkoop aan de verbruiker vermalen, versnijden of raspen en het onmiddellijk hierna verpakken van kaas.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2013]

Kaas waarvoor een bij artikel 3 vastgesteld merk of waarvoor een bij artikel 16 vastgesteld teken wordt gebruikt, voldoet aan:

 • a. de bij deze regeling gestelde eisen voor de desbetreffende kaas, en

 • b. de eisen die gelijk zijn aan de eisen voor kaas en de bereiding ervan gesteld op basis van andere wet- en regelgeving.

Hoofdstuk 2. Bepalingen inzake kwaliteit [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Goudse kaas:

  • a. is een halfharde tot harde kaas bereid uit koemelk, ivoorkleurig tot geel, en platcilindrisch dan wel rechthoekig van vorm;

  • b. is bereid uit gepasteuriseerde grondstoffen met voor Goudse kaas typische cultures van melkzuur- en aromavormende micro-organismen, en gezouten door pekelen;

  • c. heeft een vetgehalte van ten minste 30% in de droge stof; en

  • d. heeft een vochtgehalte van:

   • 1°. ten hoogste 52% bij een vetgehalte van 30% tot 40% in de droge stof;

   • 2°. ten hoogste 48% bij een vetgehalte van 40% tot 48% in de droge stof;

   • 3°. ten hoogste 45% bij een vetgehalte van 48% tot 60% in de droge stof; of

   • 4°. ten hoogste 38% bij een vetgehalte van 60% of hoger in de droge stof.

 • 2 Edammer kaas:

  • a. is een halfharde tot harde kaas bereid uit koemelk, ivoorkleurig tot geel, en afgeplat bolvormig dan wel rechthoekig van vorm;

  • b. is bereid uit gepasteuriseerde grondstoffen met voor Edammer kaas typische cultures van melkzuur- en aromavormende micro-organismen, en gezouten door pekelen;

  • c. heeft een vetgehalte van ten minste 30% in de droge stof; en

  • d. heeft een vochtgehalte van:

   • 1°. ten hoogste 53% bij een vetgehalte van 30% tot 40% in de droge stof;

   • 2°. ten hoogste 49% bij een vetgehalte van 40% tot 45% in de droge stof;

   • 3°. ten hoogste 45% bij een vetgehalte van 45% tot 50% in de droge stof;

   • 4°. ten hoogste 43% bij een vetgehalte van 50% tot 60% in de droge stof; of

   • 5°. ten hoogste 38% bij een vetgehalte van 60% of hoger in de droge stof.

 • 3 Commissiekaas:

  • a. is een halfharde tot harde kaas, bereid uit koemelk, oranje tot oranjerood van kleur, en afgeplat bolvormig dan wel rechthoekig van vorm;

  • b. is bereid uit gepasteuriseerde grondstoffen met voor Commissiekaas typische cultures van melkzuur- en aromavormende micro-organismen, en gezouten door pekelen;

  • c. heeft een vetgehalte van ten minste 30% in de droge stof; en

  • d. heeft een vochtgehalte van:

   • 1°. ten hoogste 53% bij een vetgehalte van 30% tot 40% in de droge stof;

   • 2°. ten hoogste 49% bij een vetgehalte van 40% tot 45% in de droge stof;

   • 3°. ten hoogste 45% bij een vetgehalte van 45% tot 50% in de droge stof;

   • 4°. ten hoogste 43% bij een vetgehalte van 50% tot 60% in de droge stof; of

   • 5°. ten hoogste 38% bij een vetgehalte van 60% of hoger in de droge stof;

  • e. kan ook worden aangeduid als ‘Mimolette’.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2013]

Als teken bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Landbouwkwaliteitsbesluit zuivelproducten wordt voor de kazen bedoeld in artikel 7 de aanduiding ‘Goudse kaas’, ‘Edammer kaas’ respectievelijk ‘Commissiekaas’ of ‘Mimolette’ vastgesteld.

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Het COKZ stelt een reglement vast omtrent het toezicht op de naleving door haar aangeslotenen van het bij of krachtens het besluit en deze regeling bepaalde voor Goudse kaas, Edammer kaas en Commissiekaas.

 • 2 Het reglement behoeft de goedkeuring van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2013]

De Landbouwkwaliteitsregeling kaas wordt ingetrokken.

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2006, met dien verstande dat de overeenkomstig de Landbouwkwaliteitsregeling kaas geproduceerde rijksmerken voor Goudse kaas, Edammer kaas, Commissiekaas en kazen waarvoor een productdossier is ingediend als bedoeld in artikel 15 van de Landbouwkwaliteitsregeling kaas nog mogen worden gebruikt tot drie maanden na inwerkingtreding van deze regeling in welk geval de in de Landbouwkwaliteitsregeling kaas gestelde regels onverkort van toepassing zijn.

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Landbouwkwaliteitsregeling kaas 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Bijlage 1. Rijksmerk boerenkaas [Vervallen per 05-04-2007]

Bijlage 2. Goudse boerenkaas, baby-Goudse boerenkaas, Edammer boerenkaas, Commissie boerenkaas [Vervallen per 05-04-2007]