Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Besluit vaststelling kleur en aanduidingen bromfietsplaten 2006[Regeling vervallen per 01-01-2014.]

Geldend van 01-01-2006 t/m 31-12-2013

Regeling van 2 december 2005, nr HDJZ/AWW/2005-2252, Hoofddirectie Juridische Zaken, tot wijziging van de regeling van 19 augustus 1996, nr. DGV/WJZ/V624091, houdende vaststelling van de kleur van verzekeringsplaten voor bromfietsen en daarop te vermelden aanduidingen, alsmede van plaats en volgorde van deze aanduidingen

Artikel I [Vervallen per 01-01-2014]

[Red: Wijzigt het Besluit vaststelling kleur en aanduidingen bromfietsplaten.]

Artikel II [Vervallen per 01-01-2014]

Verzekeringsplaten die het jaartal 2005 dragen en die voldoen aan de in artikel I genoemde regeling, zoals deze regeling luidde vóór de inwerkingtreding van de onderhavige regeling, behouden hun geldigheid tot en met 30 april 2006.

Artikel III [Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs