Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2006[Regeling vervallen per 01-01-2007.]

Geldend van 01-01-2006 t/m 31-12-2006

Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2006

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2007]

De premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, wordt voor het kalenderjaar 2006 vastgesteld op 6,38%.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2006 en vervalt met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2006.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 29 november 2005

Voorzitter

Raad van bestuur UWV,

J.M. Linthorst