Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2006[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2008.]

Geldend van 01-01-2006 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 november 2005, nr. Z/F-2628617, houdende vaststelling van het premiepercentage voor de algemene verzekering bijzondere ziektekosten 2006 (Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2006)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 11, derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 11, derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, wordt voor het jaar 2006 vastgesteld op 12,55.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2006.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst