Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing toezichthouders compensatieregeling (PPE) 2005[Regeling vervallen per 13-11-2011.]

Geldend van 20-11-2005 t/m 12-11-2011

Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 27 oktober 2005 tot aanwijzing van personen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van de Verordening tegemoetkoming leveranties van broedeieren wegens uitbraak van Aviaire Influenza (PPE) 2005 (Besluit aanwijzing toezichthouders compensatieregeling (PPE) 2005)

Artikel 1 [Vervallen per 13-11-2011]

Artikel 2 [Vervallen per 13-11-2011]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders compensatieregeling (PPE) 2005.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 27 oktober 2005

J.J. Ramekers

voorzitter

,

S.B.M. Jongerius

secretaris

.

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens de Minister van Justitie bij beschikking van 8 november 2005, nr. TRCJZ/2005/3241.