Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling ESF-3

Geldend van 28-10-2005 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 oktober 2005, Directie Arbeidsmarkt, nr. AM/ESM/2005/87523, houdende vaststelling van het subsidieplafond voor de Subsidieregeling ESF-3

Artikel 1

Het subsidieplafond voor projecten als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdelen a tot en met c en e tot en met g, van de Subsidieregeling ESF-3 wordt met ingang van 28 oktober 2005, 09.00 uur, vastgesteld op € 0,00.

Artikel 2

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 oktober 2005

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.A.L. van Hoof