Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2006[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2008.]

Geldend van 01-01-2006 t/m heden

Beschikking van de Minister van Justitie van 25 oktober 2005, nr. 5380212/05/6, tot vaststelling van het percentage waarmee de bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2006 worden verhoogd (Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2006)

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit :

Artikel 1

Het percentage, bedoeld in artikel 402a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarmede bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2006 worden verhoogd, wordt vastgesteld op 0.9.

Artikel 2

Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2006.

Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 25 oktober 2005

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner