Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vervoersverbod bijen Wildervank 2005[Regeling vervallen per 10-05-2006.]

Geldend van 27-04-2006 t/m 09-05-2006

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 24 oktober 2005, nr. TRCJZ/2005/3181, houdende een vervoersverbod voor bijen in Zevenhuizen

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op de artikelen, 30, eerste lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 27-04-2006]

Artikel 1a [Vervallen per 10-05-2006]

Het is verboden bijen te vervoeren binnen en vanuit het gebied dat als volgt wordt begrensd:

 • 1. Vanaf de kruising van de Kielsterachterweg (N385) (Hoogezand) en de Wildervanksterweg, de Wildervanksterweg volgend in oostelijke richting overgaand in de Woortmanslaan tot aan de Nijverheidsstraat.

 • 2. De Nijverheidsstraat volgend in noordelijke richting overgaand in de Boven Oosterdiep tot aan de Van Stolbergweg.

 • 3. De Van Stolbergweg volgend in noordoostelijke richting tot aan de Geert Veenhuizenweg.

 • 4. De Geert Veenhuizenweg volgend in oostelijke richting tot aan de Adriaan Tripweg.

 • 5. De Adriaan Tripweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Phoenixweg.

 • 6. De Phoenixweg volgend in oostelijke richting overgaand in de Ommelanderwijk, overgaand in de Doorsneeweg tot aan de J.R. Stuutstraat.

 • 7. De J.R. Stuutstraat volgend in zuidelijke richting overgaand in de Molenstraat, overgaand in de Tilstraat, overgaand in de H.B. Hulsmanstraat overgaand in de Pekelderstraat tot aan de Scheepswerfstraat.

 • 8. De Scheepswerfstraat in noordwestelijke richting tot aan de Zwarteweg.

 • 9. De Zwarteweg volgend in westelijke richting tot aan de Nieuwediep.

 • 10. De Nieuwediep volgend in westnoordelijke richting tot aan de Langestraat.

 • 11. De Langestraat volgend in westzuidelijke richting tot aan de Streek.

 • 12. De Streek volgend in noordelijke richting tot aan de Veenakkers.

 • 13. De Veenakkers volgend in noordelijke richting overgaand in de De Hilte, overgaand in de Dorpsstraat tot aan de Menweg.

 • 14. De Menweg volgend in noordoostelijke richting tot aan de Semsstraat.

 • 15. De Semsstraat volgend in westnoordelijke richting tot aan de verbindingsweg met de Kielsterachterweg.

 • 16. De Kielsterachterweg volgend in westnoordelijke richting tot aan de Wildervanksterweg.

Artikel 2 [Vervallen per 10-05-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vervoersverbod bijen Wildervank 2005.

Artikel 3 [Vervallen per 10-05-2006]

Deze regeling wordt bekendgemaakt aan de media en treedt op 25 oktober 2005 om 10.00 uur in werking.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 24 oktober 2005

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
voor deze:
de

Directeur-Generaal

,

R.M. Bergkamp