Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aflevering Franse AOC-wijn nieuwe oogst 2005[Regeling materieel uitgewerkt per 04-11-2006.][Regeling vervallen per 03-05-2014.]

Geldend van 22-10-2005 t/m 02-05-2014

Besluit aflevering Franse AOC-wijn nieuwe oogst 2005

De voorzitter van het productschap Wijn heeft,

gelet op de artikelen 3, 4 en 7 van de Verordening W aflevering Franse AOC-wijn nieuwe oogst 2003, op 13 oktober 2005 het volgende besluit vastgesteld.

Artikel 1 [Vervallen per 03-05-2014]

In afwijking van het bepaalde in artikel 3 van de Verordening W aflevering Franse AOC-wijn nieuwe oogst 2003 is het de ondernemer toegestaan Franse AOC-wijn van het oogstjaar 2005 in flesverpakking te vervoeren vanaf 17 oktober 2005, 8.00 uur, onder voorbehoud van aflevering aan de detailhandel.

Artikel 2 [Vervallen per 03-05-2014]

In afwijking van het bepaalde in artikel 4, lid 1 van Verordening W aflevering Franse AOC-wijn nieuwe oogst 2003 is het de ondernemer toegestaan Franse AOC-wijn van het oogstjaar 2005 in bulk te vervoeren vanaf 17 oktober 2005, 8.00 uur.

Artikel 3 [Vervallen per 03-05-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Den Haag, 13 oktober 2005

R.W. Smit

vice-voorzitter