Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling examens scheepvaartverkeersdienst[Regeling vervallen per 01-01-2014.]

Geldend van 06-01-2014 t/m heden

Regeling houdende bepalingen met betrekking tot de examens scheepvaartverkeersdienst (Regeling examens scheepvaartverkeersdienst)

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2014]

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen [Vervallen per 01-01-2014]

§ 1. Taak en werkwijze examencommissies [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2014]

§ 2. Aanmelden en oproepen voor het examen [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2014]

  • 1 Om te worden toegelaten tot het landelijk examen of een onderdeel daarvan, legt de kandidaat bij de aanmelding de volgende bescheiden over:

    • a. een niet eerder dan zes maanden voor de aanvraag afgegeven gewaarmerkt afschrift uit de basisregistratie personen;

    • b. twee goedgelijkende pasfoto’s, aan de achterkant voorzien van naam, voorletters en geboortedatum, en, indien van toepassing,

    • c. deelcertificaten of bewijzen van vrijstelling.

  • 2 Om te worden toegelaten tot een regionaal examen of een onderdeel daarvan legt de kandidaat het basisdiploma en het bijbehorende boekje ‘VTS-kwalificatie’ over.

  • 3 Om te worden toegelaten tot een herhalingstoets legt de kandidaat het boekje ‘VTS-kwalificatie’ over.

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2014]

§ 3. Wijze van examineren [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2014]

§ 4. Beoordeling, slagen, afwijzen en herexamens [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-2014]

§ 5. Toezicht en de goede gang van zaken tijdens het examen, voorkomen van bedrog, en uitsluiting van deelname aan het examen of een onderdeel daarvan [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 15 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 16 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 17 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 18 [Vervallen per 01-01-2014]

§ 6. Duur van de examens [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 19 [Vervallen per 01-01-2014]

§ 7. Modellen van diploma’s en deelcertificaten [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 20 [Vervallen per 01-01-2014]

§ 8. Eisen waaraan een verkeersdienstsimulator moet voldoen [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 21 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 22 [Vervallen per 01-01-2014]

§ 9. Vrijstellingen [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 23 [Vervallen per 01-01-2014]

Hoofdstuk 3. Het landelijk examen [Vervallen per 01-01-2014]

§ 1. Het landelijk examenprogramma [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 24 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 25 [Vervallen per 01-01-2014]

§ 2. De herhalingstoets [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 26 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 27 [Vervallen per 01-01-2014]

§ 3. Vorm van de examens [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 28 [Vervallen per 01-01-2014]

Hoofdstuk 4. De regionale examens [Vervallen per 01-01-2014]

§ 1. Regionaal examenprogramma Amsterdam/Noordzeekanaalgebied, Havenschap Delfzijl/Eemshaven, Rijkswaterstaat Noord-Nederland voor Verkeersbegeleidend systeem (VBS) – Terschelling, en Verkeersbegeleidend systeem (VBS) – Den Helder [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 29 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 30 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 31 [Vervallen per 01-01-2014]

§ 2. Regionaal examenprogramma Havenbedrijf Gemeentelijke Havendienst Stadsbeheer Den Haag [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 32 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 33 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 34 [Vervallen per 01-01-2014]

§ 3. Regionaal examenprogramma Havenbedrijf Rotterdam N.V. [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 35 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 36 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 37 [Vervallen per 01-01-2014]

§ 4. Regionaal examenprogramma Zeeland Seaports [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 38 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 39 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 40 [Vervallen per 01-01-2014]

§ 5. Regionaal examenprogramma Westerschelde/Kanaal van Gent naar Terneuzen [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 41 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 42 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 43 [Vervallen per 01-01-2014]

§ 6. Regionaal examenprogramma Rijkswaterstaat regio Binnen [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 44 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 45 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 46 [Vervallen per 01-01-2014]

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 47 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 48 [Vervallen per 01-01-2014]

Bijlage 1 [Vervallen per 01-01-2014]

Bijlage 2 [Vervallen per 01-01-2014]

Bijlage 3 [Vervallen per 01-01-2014]

Bijlage 4 [Vervallen per 01-01-2014]

Bijlage 5. Bijlage bij artikel 23 van de Regeling examens scheepvaartverkeersdienst [Vervallen per 06-07-2010]

Vrijstelling van het afleggen van een deelexamen of een examen in een module van een deelexamen van het landelijk examen.

Bijlage 6. Bijlage bij artikel 23 van de Regeling examens scheepvaartverkeersdienst [Vervallen per 06-07-2010]

Vrijstelling van het afleggen van een deelexamen of een examen in een module van een deelexamen van een regionaal examen.