Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling standaardpremie 2006[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2008.]

Geldend van 01-01-2006 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 oktober 2005, nr. Z/F-2620417, houdende vaststelling van de standaardpremie 2006 (Regeling vaststelling standaardpremie 2006)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4, eerste lid, van de Wet op de zorgtoeslag;

Besluit:

Artikel 1

De standaardpremie wordt voor het jaar 2006 vastgesteld op € 1015.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling standaardpremie 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst