Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit verhoging grenzen waarborgen gouden en zilveren voorwerpen

Geldend van 01-01-2006 t/m heden

Besluit van 8 oktober 2005, houdende verhoging van grenzen voor waarborgen van gouden en zilveren voorwerpen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 12 juli 2005, nr. WJZ 5038237;

Gelet op artikel 5, derde lid, van de Waarborgwet 1986;

De Raad van State gehoord (advies van 27 juli 2005, nr. W10.05.0344/II);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 7 oktober 2005, nr. WJZ 5048324;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De verplichting tot waarborging, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de wet, geldt niet voor:

  • a. gouden werken, waarvan de totale massa aan goud minder dan 1 gram bedraagt;

  • b. zilveren werken, waarvan de totale massa aan zilver minder dan 8 gram bedraagt.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 8 oktober 2005

Beatrix

De Staatssecretaris van Economische Zaken

C. E. G. van Gennip

Uitgegeven de zevenentwintigste oktober 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner