Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap

Geldend van 01-01-2006 t/m heden

Regeling van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 29 september 2005, nr. 5375831, tot wijziging van de Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap van 13 maart 2003

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie in zijn hoedanigheid van minister van het Koninkrijk,

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap.]

Artikel II

Het eerste lid van artikel 5, zoals dat komt te luiden na inwerkingtreding van deze regeling is niet van toepassing op personen die voor de inwerkingtreding van deze regeling Nederlander zijn geworden.

Artikel III

  • 1 Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant gepubliceerd.

  • 2 Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2006.

De

Minister

voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

M.C.F. Verdonk