Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing verboden plaats[Regeling vervallen per 15-08-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.]

Geldend van 01-09-2005 t/m 31-03-2013

Besluit houdende aanwijzing verboden plaats

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordacht van Onze Minister van Justitie van 10 augustus 2005, nr. 5368816/05/NCTb;

Gelet op de artikelen I en IV van de Wet bescherming staatsgeheimen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1 [Vervallen per 15-08-2013]

Als verboden plaats ingevolge artikel I van de Wet bescherming staatsgeheimen wordt aangewezen het bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding in gebruik zijnde gebouw de Hoftoren, 24e, 25e en 26e etage, gelegen in de gemeente Den Haag, Rijnstraat 50, 2515 XP, kadastraal bekend onder sectie R, nummer 13523.

Artikel 2 [Vervallen per 15-08-2013]

De in artikel 1 aangewezen verboden plaats wordt als zodanig aangegeven door plaatsing van borden waarop staat dat de plaats is aangewezen als verboden plaats ingevolge de Wet bescherming staatsgeheimen en dat de toegang daartoe voor onbevoegden verboden is.

Artikel 3 [Vervallen per 15-08-2013]

Ons besluit van 16 juli 2005, no. 05.002578, tot aanwijzing als verboden plaats van het door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding in gebruik zijnde gebouw de Hoftoren, 24e en 25e etage, wordt ingetrokken.

Artikel 4 [Vervallen per 15-08-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2005.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan mededeling wordt gedaan in de Staatscourant.

Den Haag, 22 augustus 2005

Beatrix

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner