Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling houdende enkele nadere regels ter uitvoering van het Besluit vaste boekenprijs[Regeling vervallen per 16-04-2007.]

Geldend van 27-07-2005 t/m 15-04-2007

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 4 juli 2005, nr. MLB/JZ/2005/28.567, houdende enkele nadere regels ter uitvoering van het Besluit vaste boekenprijs

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 1, derde lid, 13, derde lid, en 14, vierde lid, van het Besluit vaste boekenprijs;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 16-04-2007]

Het bedrag, bedoeld in artikel 1, derde lid, van het Besluit vaste boekenprijs, is € 17.500,– per kalenderjaar.

Artikel 2 [Vervallen per 16-04-2007]

De minimale waarde van een waardebon als bedoeld in artikel 13, derde lid, van het Besluit vaste boekenprijs, bedraagt € 20,–.

Artikel 3 [Vervallen per 16-04-2007]

De maximale waarde van een eenmalige welkomstaanbieding als bedoeld in artikel 14, derde lid, van het Besluit vaste boekenprijs, wordt als volgt vastgesteld: het verschil tussen de boekenclubprijs van de boeken die aangewezen zijn als eenmalige welkomstaanbieding gezamenlijk en de vaste prijs van die boeken gezamenlijk bedraagt niet meer dan € 75,–.

Artikel 4 [Vervallen per 16-04-2007]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit vaste boekenprijs in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.C. van der Laan