Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit 2005/1 PT vakheffing bloembollen plantgoed oogstjaar 2005[Regeling materieel uitgewerkt per 18-02-2007.]

Geldend van 28-08-2005 t/m heden

Besluit van het Bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 28 juni 2005, houdende een verlaging van de vakheffing bloembollen plantgoed oogstjaar 2005 (Besluit 2005/1 PT vakheffing bloembollen plantgoed oogstjaar 2005)

Het Bestuur van het Productschap Tuinbouw,

gelet op artikel 4, derde lid van de Verordening PT vakheffing bloembollen plantgoed oogstjaar 2005;

gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, d.d. 3 mei 2005;

Besluit:

Artikel 1

Voor de inkoper en voor de verkoper van bloembollen wordt in de periode 1 juni 2005 tot en met 31 mei 2006 de heffing verlaagd.

Dit betekent dat:

  • a. in artikel 5, tweede lid, 2,1% wordt vervangen door: 1,6%;

  • b. in artikel 6, tweede lid, 2,1% wordt vervangen door: 1,0%;

  • c. in artikel 7, 2,1% wordt vervangen door: 1,0%;

  • d. in artikel 8, tweede lid, 2,1% wordt vervangen door: 1,0%;

  • e. in artikel 9, tweede lid, 2,1% wordt vervangen door: 1,6%;

  • f. in artikel 10, 2,1% wordt vervangen door: 1,6%;

  • g. in artikel 11, tweede lid, moet worden gelezen als 2,6%.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit 2005/1 PT vakheffing bloembollen plantgoed oogstjaar 2005.

Dit besluit en de daarbij behorende toelichting wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 28 juni 2005

J. van der Veen

voorzitter

C. Kuijvenhoven

secretaris