Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling subsidieplafond, normbedrag en beleidsprioriteiten subsidies op grond van subsidieregeling welzijnsbeleid[Regeling vervallen per 01-01-2007.]

Geldend van 30-06-2005 t/m 31-12-2006

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 juni 2005, nr. DLB-2520040, houdende vaststelling van het subsidieplafond, het normbedrag en de beleidsprioriteiten voor subsidies op grond van artikel 19 van de subsidieregeling welzijnsbeleid

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 5 van het Bekostigingsbesluit welzijnsbeleid;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2007]

Het subsidieplafond voor de verstrekking van de subsidies op grond van artikel 19 van de Subsidieregeling welzijnsbeleid voor het jaar 2005 bedraagt € 10 133 445.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2007]

Het normbedrag, bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Subsidieregeling welzijnsbeleid, voor het jaar 2005 bedraagt € 313,34.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2007]

In het jaar 2005 zijn de beleidsprioriteiten, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de Subsidieregeling welzijnsbeleid, beperkt tot het bekendgemaakte beleid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en de artikelen 2 en 3 werken terug tot en met 1 januari 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C.I.J.M. Ross-van Dorp