Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Zorgverzekeringswet

Wetstechnische informatie voor Artikel 38


Informatie geldend op 03-11-2011


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling risicoverevening 2012
  2. Regeling zorgverzekering
  3. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vereveningsbijdrage zorgverzekeraars 2009)
  4. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vereveningsbijdrage zorgverzekeraars 2010)
  5. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vereveningsbijdrage zorgverzekeraars 2011)

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet marktordening gezondheidszorg, artikelen: 27 , 83 , 88

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 08-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-10-2006

 

Wijziging

07-07-2006

Stb. 2006, 415

30186

21-09-2006

Stb. 2006, 432

01-01-2006

 

Tekstplaatsing-wijziging

31-01-2006

Stb. 2006, 79

 

31-01-2006

Stb. 2006, 79

Alg. 1

 

Nieuwe regeling

16-06-2005

Stb. 2005, 358

29763

09-12-2005

Stb. 2005, 649

Opmerkingen

  • 1)

    Tekstplaatsing met aanpassing van in de regeling genoemde nummering.