Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Zorgverzekeringswet

Wetstechnische informatie voor Artikel 18b


Informatie geldend op 03-11-2011


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Beleidsregel inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2009
  2. Beleidsregels aanmelding stuwmeer wanbetalers van de nominale premie Zorgverzekeringswet 2009/2010
  3. Beleidsregels verstrekking bijdrage aan zorgverzekeraars voor het verzekerd houden van wanbetalers van de nominale premie Zorgverzekeringswet

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Beleidsregels aanmelding stuwmeer wanbetalers van de nominale premie Zorgverzekeringswet 2009/2010, artikel: 2
  2. Regeling zorgverzekering, artikel: 3.22
  3. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering), artikel: II
  4. Wijzigingswet Zorgverzekeringswet, Wet op de zorgtoeslag, enz. (structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering), artikel: IX
  5. Zorgverzekeringswet, artikelen: 18c , 34a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

afdeling

  1. Regeling elektronisch gegevensverkeer Zorgverzekeringswet , artikel: 6

hoofdstuk

  1. Regeling zorgverzekering , artikel: 5.2

Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 06-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-09-2009

 

Nieuw

18-07-2009

Stb. 2009, 356

31736

06-08-2009

Stb. 2009, 357