Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tijdelijke vrijstellingsregeling 48-urige werkweek zeevisserij[Regeling vervallen per 25-06-2008.]

Geldend van 25-06-2005 t/m 24-06-2008

Regeling van 15 juni 2005, nr. HDJZ/SCH/2005-1358, Hoofddirectie Juridische Zaken, houdende vrijstelling van de gemiddelde wekelijkse arbeidstijd voor schepelingen van 18 jaar en ouder in de zeevisserij (Tijdelijke vrijstellingsregeling 48-urige werkweek zeevisserij)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 6A.3:2, derde lid, van het Arbeidstijdenbesluit vervoer;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 25-06-2008]

In afwijking van artikel 6A.2:3 van het Arbeidstijdenbesluit vervoer kan de schipper van een vissersvaartuig met een lengte van 45 meter of meer de arbeid van schepelingen van 18 jaar en ouder zodanig organiseren dat de gemiddelde wekelijkse arbeidstijd van die werknemers ten hoogste 68 uur bedraagt, gerekend over een periode van 52 achtereenvolgende weken.

Artikel 2 [Vervallen per 25-06-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt drie jaren na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 3 [Vervallen per 25-06-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstellingsregeling 48-urige werkweek zeevisserij.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs