Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling normrente en normbedrag spaarpremie derde kwartaal 2005[Regeling vervallen per 01-10-2005.]

Geldend van 01-07-2005 t/m 30-09-2005

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 10 juni 2005, nr. MJZ2005126686, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, houdende vaststelling van het percentage van de normrente en het normbedrag voor de spaarpremie, bedoeld in artikel 26, eerste en tweede lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, met betrekking tot het tijdvak van 1 juli 2005 tot en met 30 september 2005 (Regeling normrente en normbedrag spaarpremie derde kwartaal 2005)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 26, derde lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit;

Besluit:

§ 1. Normrente en normbedrag spaarpremie [Vervallen per 01-10-2005]

Artikel 1 [Vervallen per 01-10-2005]

Het percentage van de normrente bedraagt, voorzover de datum van de acceptatie van de offerte, bedoeld in artikel 42, eerste lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, is gelegen in het tijdvak van 1 juli 2005 tot en met 30 september 2005: 4,7.

Artikel 2 [Vervallen per 01-10-2005]

Het normbedrag voor de spaarpremie bedraagt, voorzover de peildatum is gelegen in het tijdvak van 1 juli 2005 tot en met 30 september 2005: € 62,98.

§ 2. Slotbepalingen [Vervallen per 01-10-2005]

Artikel 3 [Vervallen per 01-10-2005]

De Regeling normrente en normbedrag spaarpremie tweede kwartaal 2005 wordt ingetrokken.

Artikel 4 [Vervallen per 01-10-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2005.

Artikel 5 [Vervallen per 01-10-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling normrente en normbedrag spaarpremie derde kwartaal 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 juni 2005

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

S.M. Dekker