Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling opslagpercentages Vervangingsfonds (VF) en Participatiefonds (PF) voor het schooljaar 2005 - 2006[Regeling vervallen per 01-08-2006.]

Geldend van 30-07-2005 t/m 31-07-2006

Regeling opslagpercentages Vervangingsfonds (VF) en Participatiefonds (PF) voor het schooljaar 2005 - 2006

Artikel 1. Vaststelling percentages vergoeding kosten voor vervanging [Vervallen per 01-08-2006]

Voor het schooljaar 2005 - 2006 is het percentage voor vervanging bedoeld in:

Artikel 2. Vaststelling percentages vergoeding kosten van werkloosheids- en suppletie-uitkeringen [Vervallen per 01-08-2006]

Voor het schooljaar 2005 - 2006 is het percentage voor werkloosheids- en suppletie-uitkeringen bedoeld in:

Artikel 3. Bekendmaking [Vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na datum van uitgifte van het Gele katern en geldt tot en met 31 juli 2006.

Artikel 5. Citeertitel [Vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling opslagpercentages Vervangingsfonds (VF) en Participatiefonds (PF) voor het schooljaar 2005/2006.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven