Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Mandaatbesluit HBAG 2005[Regeling vervallen per 01-01-2015.]

Geldend van 03-06-2005 t/m 31-12-2014

Besluit van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel van 2 juni 2005, houdende de vaststelling van het Mandaatbesluit HBAG 2005

De voorzitter van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel;

gelet op de artikelen 107 en 127 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 4 en 7, eerste lid van de Verordening HBAG bevoegdheden en werkwijze organen en secretaris 2005 en de daarbij behorende bijlage;

overwegende dat het om redenen van doelmatigheid, efficiƫntie en motivatie wenselijk is gebruik te maken van mandaat;

Besluit:

[Vervallen per 01-01-2015]

  • I Zijn daarvoor in aanmerking komende bevoegdheden zoals deze zijn vermeld in de bijlage behorende bij de Verordening HBAG bevoegdheden en werkwijze HBAG 2005 te mandateren aan de daarin bedoelde secretaris en commissie-secretarissen.

  • II De inwerkingtreding van dit besluit te stellen op 3 juni 2005. Dit besluit kan worden aangehaald als "Mandaatbesluit HBAG 2005".

Aalsmeer, 2 juni 2005

R.H. Kamstra

voorzitter