Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling Vaststelling modellen Wrreg 10 SWS/J 38-1, Wrreg 10 SWS/J 38-2, Wrreg 11 [...] 10-1 en Wrreg 11 SWS/N 10-3 (project 'Kiezen op afstand')[Regeling vervallen per 01-01-2010.]

Geldend van 27-05-2005 t/m 31-12-2009

Regeling van de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties van 20 mei 2005, CZW, tot vaststelling van de modellen Wrreg 10 SWS/J 38-1, Wrreg 10 SWS/J 38-2, Wrreg 11 SWS/N 10-1 en Wrreg 11 SWS/N 10-3 voor gemeenten waar tijdens het referendum over het verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa experimenten in het kader van het project ‘Kiezen op Afstand’ worden gehouden

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

A. Pechtold

Bijlage [Vervallen per 01-01-2010]

Bijlage 157979.png
Bijlage 157980.png
Bijlage 157981.png
Bijlage 157982.png
Bijlage 157983.png
Bijlage 157984.png
Bijlage 157985.png
Bijlage 157986.png
Bijlage 157989.png
Bijlage 157990.png
Bijlage 157991.png
Bijlage 157992.png