Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing vervoersdiensten voor concessies personenvervoer per trein in Gelderland

Geldend van 21-05-2005 t/m heden

Besluit tot aanwijzing vervoersdiensten waarvoor het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland bevoegd is tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

In overeenstemming met het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland;

Gelet op artikel 20, derde lid, van de Wet personenvervoer 2000;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland is bevoegd tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein voor de volgende vervoersdiensten, die de daarbij aangegeven stations verbinden:

  Vervoersdienst:

  Stations:

  Winterswijk–Zutphen

  Winterswijk, Winterswijk West, Lichtenvoorde-Groenlo, Ruurlo, Vorden, Zutphen.

  Winterswijk–Doetinchem

  Winterwijk, Aalten, Varsseveld, Terborg, Doetinchem.

  Zutphen–Lochem, als onderdeel van de vervoersdienst Zutphen–Oldenzaal

  Zutphen en Lochem.

  Apeldoorn–Zutphen

  Apeldoorn, Klarenbeek en Zutphen.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs