Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing vervoersdiensten voor concessies regionaal openbaar vervoer per trein in de Regio Twente

Geldend van 19-05-2005 t/m heden

Besluit tot aanwijzing vervoersdiensten waarvoor het dagelijks bestuur van Regio Twente bevoegd is tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

In overeenstemming met het dagelijks bestuur van Regio Twente;

Gelet op artikel 20, derde lid, van de Wet personenvervoer 2000;

Besluit:

Artikel 1

Het dagelijks bestuur van Regio Twente is bevoegd tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein voor de volgende vervoersdiensten, die de daarbij aangegeven stations verbinden:

Vervoersdienst:

Stations:

Almelo–Mariënberg

Almelo, Vriezenveen, Daarlerveen, Vroomshoop, Geerdijk, Mariënberg.

   

Oldenzaal–Lochem, als onderdeel van de treindienst Oldenzaal– Zutphen

Oldenzaal, Hengelo Oost, Hengelo, Delden, Goor en Lochem.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs