Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Heffing van Rijksbelastingen vanaf 1945 (Minister van Financiën)

Geldend van 01-09-2005 t/m heden

Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Heffing van Rijksbelastingen vanaf 1945 (Minister van Financiën)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Financiën,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 30 november 2004, nr. arc-2004.01692/3);

Besluiten:

Artikel 2

De ‘Selectielijst voor de neerslag van handelingen 60, 104, 107, 108, 109, 110, 112, 130, 131, 133, 137, 141, 143, 204, 214, 217, 221, 225, 226, 232, 233, 292, 336, 337, 379, 387, 392, 469, 470, 472, 473. 474, 475, 478, 485, 487, 488, 505, 508, 596, 598, 610, 700, 701, 708, 709, 722, 728, 736, 738, 789, 792, 800, 880, 883, 886, 888, 890, 891, 892 en 893 van de Minister van Financiën en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein heffing van Rijksbelastingen over de periode 1940–1993’ (Staatscourant nr. 2001, 166) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 3 mei 2005

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Financiën,
namens deze:
het

Hoofd Documentaire Informatievoorziening

,

J.J. Jonkers