Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing buitengrensinspectiepost luchthaven Amsterdam[Regeling vervallen per 01-01-2008.]

Geldend van 19-05-2005 t/m 31-12-2007

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 27 april 2005, nr. TRCJZ/2005/1232, houdende aanwijzing buitengrensinspectiepost luchthaven Amsterdam

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 4, vijfde lid, van de beschikking nr. 2004/407/EG van de Commissie van de Europese gemeenschappen van 26 april 2004 inzake overgangsbepalingen op het gebied van hygiëne en certificatie krachtens verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de invoer van fotografische gelatine uit bepaalde derde landen, artikel 23 van de Destructiewet, artikel 8a van de Uitvoeringsregeling E.G.-verordening gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2008]

Als grensinspectiepost van eerste binnenkomst als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, van de beschikking nr. 2004/407/EG van de Commissie van de Europese gemeenschappen van 26 april 2004 inzake overgangsbepalingen op het gebied van hygiëne en certificatie krachtens verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de invoer van fotografische gelatine uit bepaalde derde landen wordt buitengrensinspectiepost luchthaven Amsterdam aangewezen.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2008]

Dit besluit treedt terstond in werking.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 april 2005

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman