Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling huurtoeslag- en koopsubsidiegrenzen 2005[Regeling vervallen per 01-07-2006.]

Geldend van 01-01-2006 t/m 30-06-2006

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 21 april 2005, nr. MJZ2005025299, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, houdende aanpassing voor het tijdvak dat loopt van 1 juli 2005 tot en met 31 december 2005 van de bedragen, genoemd in de artikelen 14, eerste lid, 15, eerste lid, onderdelen a, c en d, en 18, eerste lid, van de Huursubsidiewet, van de minimum-inkomensijkpunten, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van die wet en van de inkomensklassen, bedoeld in artikel 16, tweede lid, van die wet, en voor het tijdvak dat loopt van 1 juli 2005 tot en met 30 juni 2006 van de bedragen, genoemd in de artikelen 13, eerste lid, onderdelen a en b, en 20, eerste en tweede lid, van de Huursubsidiewet, en de artikelen 8, eerste lid, 9, eerste lid, onderdelen a, c en d, 15, eerste lid, onderdelen a en b, 29, eerste lid, formule, en 31, eerste lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, van de minimum-inkomensijkpunten, bedoeld in artikel 28 van die wet, en van de bedragen waaraan het rekeninkomen ingevolge artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van die wet, ten minste gelijk moet zijn (Regeling huur- en koopsubsidiegrenzen 2005)

§ 1. Wijziging van de Huursubsidiewet voor het tijdvak dat loopt van 1 juli 2005 tot en met 31 december 2005 [Vervallen per 01-07-2006]

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-2006]

[Red: Wijzigt de Huursubsidiewet.]

Artikel 2 [Vervallen per 01-07-2006]

[Red: Wijzigt de Huursubsidiewet.]

Artikel 3 [Vervallen per 01-07-2006]

De inkomensklassen, bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de Huursubsidiewet, zijn:

 • a. voor eenpersoonshuishoudens:

   

  ondergrens

  bovengrens

  1

  € 12.875

  2

  € 12.876

  € 12.900

  3

  € 12.901

  € 13.125

  4

  € 13.126

  € 13.350

  5

  € 13.351

  € 13.575

  6

  € 13.576

  € 13.800

  7

  € 13.801

  € 14.025

  8

  € 14.026

  € 14.250

  9

  € 14.251

  € 14.475

  10

  € 14.476

  € 14.700

  11

  € 14.701

  € 14.925

  12

  € 14.926

  € 15.150

  13

  € 15.151

  € 15.375

  14

  € 15.376

  € 15.600

  15

  € 15.601

  € 15.825

  16

  € 15.826

  € 16.275

  17

  € 16.276

  € 16.725

  18

  € 16.726

  € 17.175

  19

  € 17.176

  € 17.625

  20

  € 17.626

  € 18.075

  21

  € 18.076

  € 18.525

  22

  € 18.526

  € 18.925

 • b. voor meerpersoonshuishoudens:

   

  ondergrens

  bovengrens

  1

  € 16.350

  2

  € 16.351

  € 16.450

  3

  € 16.451

  € 16.675

  4

  € 16.676

  € 16.900

  5

  € 16.901

  € 17.125

  6

  € 17.126

  € 17.350

  7

  € 17.351

  € 17.575

  8

  € 17.576

  € 17.800

  9

  € 17.801

  € 18.025

  10

  € 18.026

  € 18.250

  11

  € 18.251

  € 18.475

  12

  € 18.476

  € 18.700

  13

  € 18.701

  € 18.925

  14

  € 18.926

  € 19.150

  15

  € 19.151

  € 19.375

  16

  € 19.376

  € 19.825

  17

  € 19.826

  € 20.275

  18

  € 20.276

  € 20.725

  19

  € 20.726

  € 21.175

  20

  € 21.176

  € 21.625

  21

  € 21.626

  € 22.075

  22

  € 22.076

  € 22.525

  23

  € 22.526

  € 22.975

  24

  € 22.976

  € 23.425

  25

  € 23.426

  € 23.875

  26

  € 23.876

  € 24.325

  27

  € 24.326

  € 24.775

  28

  € 24.776

  € 25.225

  29

  € 25.226

  € 25.375

 • c. voor eenpersoonsouderenhuishoudens:

   

  ondergrens

  bovengrens

  1

  € 12.775

  2

  € 12.776

  € 12.900

  3

  € 12.901

  € 13.125

  4

  € 13.126

  € 13.350

  5

  € 13.351

  € 13.575

  6

  € 13.576

  € 13.800

  7

  € 13.801

  € 14.025

  8

  € 14.026

  € 14.250

  9

  € 14.251

  € 14.475

  10

  € 14.476

  € 14.700

  11

  € 14.701

  € 14.925

  12

  € 14.926

  € 15.150

  13

  € 15.151

  € 15.375

  14

  € 15.376

  € 15.600

  15

  € 15.601

  € 15.825

  16

  € 15.826

  € 16.275

  17

  € 16.276

  € 16.725

  18

  € 16.726

  € 16.825

  , en

 • d. voor meerpersoonsouderenhuishoudens:

   

  ondergrens

  bovengrens

  1

  € 15.975

  2

  € 15.976

  € 16.000

  3

  € 16.001

  € 16.225

  4

  € 16.226

  € 16.450

  5

  € 16.451

  € 16.675

  6

  € 16.676

  € 16.900

  7

  € 16.901

  € 17.125

  8

  € 17.126

  € 17.350

  9

  € 17.351

  € 17.575

  10

  € 17.576

  € 17.800

  11

  € 17.801

  € 18.025

  12

  € 18.026

  € 18.250

  13

  € 18.251

  € 18.475

  14

  € 18.476

  € 18.700

  15

  € 18.701

  € 18.925

  16

  € 18.926

  € 19.375

  17

  € 19.376

  € 19.825

  18

  € 19.826

  € 20.275

  19

  € 20.276

  € 20.725

  20

  € 20.726

  € 21.175

  21

  € 21.176

  € 21.625

  22

  € 21.626

  € 21.925

Artikel 4 [Vervallen per 01-07-2006]

Het minimum-inkomensijkpunt, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Huursubsidiewet, is voor het tijdvak dat loopt van 1 juli 2005 tot en met 31 december 2005:

 • a. voor een eenpersoonshuishouden: € 12 875;

 • b. voor een meerpersoonshuishouden: € 16 350;

 • c. voor een eenpersoonsouderenhuishouden: € 12 775 en

 • d. voor een meerpersoonsouderenhuishouden: € 15 975.

Artikel 5 [Vervallen per 01-07-2006]

[Red: Wijzigt de Huursubsidiewet.]

§ 2. Wijziging van de Wet op de huurtoeslag wat betreft de bedragen, genoemd in de artikelen 13, eerste lid, en 20 van die wet, voor het tijdvak dat loopt van 1 juli 2005 tot en met 30 juni 2006 en wat betreft de basishuren, bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Huursubsidiewet, voor het tijdvak dat loopt van 1 juli 2005 tot en met 31 december 2005 [Vervallen per 01-07-2006]

Artikel 6 [Vervallen per 01-07-2006]

[Red: Wijzigt de Wet op de huurtoeslag.]

Artikel 7 [Vervallen per 01-07-2006]

De basishuren, bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Huursubsidiewet, zijn:

 • a. voor eenpersoonshuishoudens:

   

  Basishuur

  1

  € 192,82

  2

  € 193,27

  3

  € 197,58

  4

  € 205,47

  5

  € 213,52

  6

  € 221,73

  7

  € 230,10

  8

  € 238,63

  9

  € 247,32

  10

  € 256,17

  11

  € 265,18

  12

  € 274,35

  13

  € 283,69

  14

  € 293,18

  15

  € 302,83

  16

  € 317,61

  17

  € 337,88

  18

  € 358,79

  19

  € 380,34

  20

  € 402,54

  21

  € 425,37

  22

  € 447,53

 • b. voor meerpersoonshuishoudens:

    Basishuur

  1

  € 192,82

  2

  € 193,91

  3

  € 197,44

  4

  € 202,37

  5

  € 207,37

  6

  € 212,44

  7

  € 217,58

  8

  € 222,77

  9

  € 228,04

  10

  € 233,37

  11

  € 238,76

  12

  € 244,22

  13

  € 249,75

  14

  € 255,34

  15

  € 261,00

  16

  € 269,61

  17

  € 281,32

  18

  € 293,29

  19

  € 305,53

  20

  € 318,02

  21

  € 330,78

  22

  € 343,80

  23

  € 357,09

  24

  € 370,63

  25

  € 384,44

  26

  € 398,51

  27

  € 412,85

  28

  € 427,45

  29

  € 437,32

 • c. voor eenpersoonsouderenhuishoudens:

   

  Basishuur

  1

  € 191,00

  2

  € 193,22

  3

  € 199,45

  4

  € 207,60

  5

  € 215,92

  6

  € 224,41

  7

  € 233,07

  8

  € 241,90

  9

  € 250,89

  10

  € 260,05

  11

  € 269,39

  12

  € 278,89

  13

  € 288,55

  14

  € 298,39

  15

  € 308,40

  16

  € 323,72

  17

  € 344,74

  18

  € 357,92

  , en

 • d. voor meerpersoonsouderenhuishoudens:

   

  Basishuur

  1

  € 189,19

  2

  € 189,53

  3

  € 192,82

  4

  € 198,81

  5

  € 204,89

  6

  € 211,07

  7

  € 217,35

  8

  € 223,72

  9

  € 230,19

  10

  € 236,75

  11

  € 243,41

  12

  € 250,17

  13

  € 257,03

  14

  € 263,98

  15

  € 271,02

  16

  € 281,77

  17

  € 296,44

  18

  € 311,50

  19

  € 326,94

  20

  € 342,76

  21

  € 358,97

  22

  € 372,77

Artikel 8 [Vervallen per 01-07-2006]

[Red: Wijzigt de Wet op de huurtoeslag.]

§ 3. Wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit voor het tijdvak dat loopt van 1 juli 2005 tot en met 30 juni 2006 [Vervallen per 01-07-2006]

Artikel 9 [Vervallen per 01-07-2006]

[Red: Wijzigt de Wet bevordering eigenwoningbezit.]

Artikel 10 [Vervallen per 01-07-2006]

[Red: Wijzigt de Wet bevordering eigenwoningbezit.]

Artikel 11 [Vervallen per 01-07-2006]

Het bedrag waaraan het rekeninkomen ingevolge artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van de Wet bevordering eigenwoningbezit ten minste gelijk moet zijn, is per 1 juli 2005:

 • a. voor een eenpersoonshuishouden: € 12 875;

 • b. voor een tweepersoonshuishouden: € 16 350 ;

 • c. voor een eenpersoonsouderenhuishouden: € 12 775 en

 • d. voor een tweepersoonsouderenhuishouden: € 15 975.

Artikel 12 [Vervallen per 01-07-2006]

Het minimum-inkomensijkpunt, bedoeld in artikel 28 van de Wet bevordering eigenwoningbezit, is per 1 juli 2005:

 • a. voor een eenpersoonshuishouden: € 12 875;

 • b. voor een tweepersoonshuishouden: € 16 350;

 • c. voor een eenpersoonsouderenhuishouden: € 12 775 en

 • d. voor een tweepersoonsouderenhuishouden: € 15 975.

Artikel 13 [Vervallen per 01-07-2006]

[Red: Wijzigt de Wet bevordering eigenwoningbezit.]

Artikel 14 [Vervallen per 01-07-2006]

[Red: Wijzigt de Wet bevordering eigenwoningbezit.]

Artikel 15 [Vervallen per 01-07-2006]

[Red: Wijzigt de Wet bevordering eigenwoningbezit.]

§ 4. Slotbepalingen [Vervallen per 01-07-2006]

Artikel 16 [Vervallen per 01-07-2006]

De Regeling huur- en koopsubsidiegrenzen 2004 wordt ingetrokken.

Artikel 17 [Vervallen per 01-07-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2005.

Artikel 18 [Vervallen per 01-07-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling huurtoeslag- en koopsubsidiegrenzen 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 april 2005

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

S.M. Dekker