Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling subsidieplafond 2005 Subsidieregeling convenanten arbeidsomstandigheden[Regeling vervallen per 03-04-2008.]

Geldend van 01-06-2005 t/m 02-04-2008

Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 20 april 2005, Directie Arbeidsomstandigheden, nr. ARBO/PAC/2004/74310, houdende vaststelling van het subsidieplafond 2005 zoals bedoeld in de Subsidieregeling convenanten arbeidsomstandigheden

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 9 van de Subsidieregeling convenanten arbeidsomstandigheden;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 03-04-2008]

Het subsidieplafond zoals bedoeld in artikel 9 van de Subsidieregeling convenanten arbeidsomstandigheden (Staatscourant 1999, nr. 187) wordt voor het jaar 2005 vastgesteld op € 21.000.000,–.

Artikel 2 [Vervallen per 03-04-2008]

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 april 2005

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.A.L. van Hoof