Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit benoeming en vergoeding leden adviescommissie rechtspositie politieke ambtsdragers[Regeling vervallen per 01-07-2013.]

Geldend van 01-06-2005 t/m 30-06-2013

Besluit benoeming en vergoeding leden adviescommissie rechtspositie politieke ambtsdragers

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-2013]

Met ingang van 1 maart 2005 te benoemen:

  • tot voorzitter van de adviescommissie rechtspositie politieke ambtsdragers: de heer H.F. Dijkstal

  • tot leden van de adviescommissie rechtspositie politieke ambtsdragers: mevrouw drs. E.C.P. Vogelaar en de heren mr. dr. A.J.E. Havermans, mr. C.J.A. van Lede, prof. dr. C.N. Teulings en mr. A.A. Westerlaken.

Artikel 2 [Vervallen per 01-07-2013]

De voorzitter van de adviescommissie rechtspositie politieke ambtsdragers ontvangt een vaste vergoeding. De salarisschaal van de voorzitter wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,1.

Artikel 3 [Vervallen per 01-07-2013]

De andere leden van de adviescommissie rechtspositie politieke ambtsdragers ontvangen een vaste vergoeding. De salarisschaal van de andere leden wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,05.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes