Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Ziektekostentegemoetkoming per 1 januari 2005[Regeling vervallen per 31-12-2005.]

Geldend van 01-01-2005 t/m 30-12-2005

Ziektekostentegemoetkoming per 1 januari 2005

I. Samenvatting [Vervallen per 31-12-2005]

In deze circulaire wordt het niveau van de tegemoetkoming in de ziektekosten op basis van het Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel (Btzr) vanaf 1 januari 2005 bekendgemaakt.

II. Inleiding [Vervallen per 31-12-2005]

De Btzr-tegemoetkoming wordt jaarlijks vastgesteld op 50% van het totaal van de MOOZ-bijdrage, de WTZ-bijdrage en het bedrag van de component ‘polis’ van de particuliere ziektekostenpremie voor maatschappijpolis, zoals deze ten behoeve van het Centraal Economisch Plan door het Centraal Plan Bureau wordt geraamd.

III. Ziektekostentegemoetkomingen per 1 januari 2005 [Vervallen per 31-12-2005]

De MOOZ-bijdrage en de WTZ-bijdrage zijn voor het jaar 2005 vastgesteld op € 129,60 respectievelijk € 404,40 per jaar. Het bedrag van de component ‘polis’ van de particuliere ziektekostenpremie voor maatschappijpolis is door het Centraal Plan Bureau geraamd op € 1433,38 per jaar.

Het bedrag van de tegemoetkoming per maand is vanaf 1 januari 2005:

Ik verzoek u met het bovenstaande rekening te houden. Inlichtingen uitsluitend voor afdelingen Personeelszaken van geadresseerden bij mevrouw Van Ogtrop respectievelijk het secretariaat van de afdeling Arbeidsvoorwaarden (telefoon (070) 426 6900, respectievelijk (070) 426 6996).

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze:
de

Directeur-Generaal Management Openbare Sector

,

R.IJ.M. Kuipers