Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit inwerkingtreding registratieplicht Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2000[Regeling vervallen per 01-01-2015.]

Geldend van 01-04-2005 t/m 31-12-2014

Besluit van het bestuur van het Productschap Vis van 24 maart 2005, houdende de uitvoering van artikel 2, eerste lid onderdeel 4, van de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2000 door inwerkingtreding van de registratieplicht (gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie van 3 mei 2002, afl. 25, VIS 29 en laatstelijk gewijzigd bij Verordening II tot wijziging van de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2000, welke nog niet is gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie)

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2015]

De registratieplicht, als bedoeld in artikel 2, eerste lid onderdeel 4, van de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2000, geldt met ingang van 1 april 2005 voor alle ondernemingen waarvoor het Productschap Vis is ingesteld op grond van artikel 3, tweede lid, van het Instellingsbesluit Productschap Vis.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2015]

De schriftelijke opgave van de gegevens of wijzigingen, als bedoeld in artikel 2, eerste lid onderdeel 4, van de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2000, geschiedt door gebruikmaking van het registratieformulier dat ter beschikking wordt gesteld door het Productschap Vis (op te vragen via Uitvoering Regelingen: www.pvis.nl, telefoonnummer 070 - 3 369 641 of ur@pvis.nl ) en moet worden verstuurd:

  • a. per post (antwoordnummer 10387, postcode 2280 WB te Rijswijk);

  • b. per fax (nummer 070 - 3 999 426); of

  • c. per e-mail (ur@pvis.nl ).

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als Besluit inwerkingtreding registratieplicht Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2000.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2005.

Rijswijk, 24 maart 2005

P.J.H.M. Loonen

voorzitter

G.J. van Balsfoort

secretaris