Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling toepassing Wet Nationale ombudsman (gemeenten Aalten, Berkelland, enz.)[Regeling vervallen per 01-07-2013.]

Geldend van 03-04-2005 t/m 30-06-2013

Toepassing Wet Nationale ombudsman (gemeenten Aalten, Berkelland, enz.)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelezen de verzoekschriften van de bestuursorganen van de hierna genoemde gemeenten;

Gelet op de artikelen 1b en 1c van de Wet Nationale ombudsman en de artikelen 2 en 3 van het Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-2013]

De Wet Nationale ombudsman is van toepassing op de bestuursorganen van de volgende gemeenten:

  • 1. Aalten,

  • 2. Berkelland,

  • 3. Lochem,

  • 4. Montferland,

  • 5. Onderbanken,

  • 6. Oude IJsselstreek.

Artikel 2 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 3 [Vervallen per 01-07-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2005.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes