Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Goedkeuringsbesluit wijzigingsregeling KNMG (7 december 2004, opleiding en registratie specialisten)

Geldend van 07-03-2005 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 maart 2005, nr. IBE/BO-2564888, houdende de goedkeuring van de wijzigingsregeling van de KNMG van 7 december 2004 inzake de opleiding en registratie van specialisten

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 14, eerste en zesde lid van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

Besluit:

Het besluit

– Wijzigingsregeling specialisten geneeskunst 2004

goed te keuren.

Dit besluit zal samen met het desbetreffende besluit van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst worden gepubliceerd in de Staatscourant.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst