Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling subsidieplafonds onderhoud monumenten 2006–2015 en 2007–2016 [...] verhoging subsidieplafonds onderhoud monumenten 2005–2014

Geldend van 16-06-2006 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 23 februari 2005, nr. WJZ/2005/4952 (8159), houdende vaststelling van subsidieplafonds op grond van het Besluit rijkssubsidiëring onderhoud monumenten voor de jaren 2006 tot en met 2015 en voor de jaren 2007 tot en met 2016, alsmede verhoging van de subsidieplafonds voor de jaren 2005 tot en met 2014 (Besluit vaststelling subsidieplafonds onderhoud monumenten 2006–2015 en 2007–2016 alsmede verhoging subsidieplafonds onderhoud monumenten 2005–2014)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 2a van het Besluit rijkssubsidiëring onderhoud monumenten;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 16-06-2006]

Artikel 2 [Vervallen per 16-06-2006]

Artikel 3 [Vervallen per 16-06-2006]

Artikel 4 [Vervallen per 23-09-2005]

Artikel 5

Het subsidieplafond voor de verstrekking van subsidies als bedoeld in artikel 11 van het Besluit rijkssubsidiëring onderhoud monumenten in de jaren 2005 tot en met 2014, zoals vastgesteld met het Besluit vaststelling subsidieplafonds 2005–2014 onderhoud monumenten, wordt vastgesteld op 8,442 miljoen euro per jaar.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling subsidieplafonds onderhoud monumenten 2006–2015 en 2007–2016 alsmede verhoging subsidieplafonds onderhoud monumenten 2005–2014.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.C. van der Laan