Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststellingsbesluit vergoeding voorzitter en leden commissie auteursrecht

Geldend van 19-02-2005 t/m heden

Besluit van de Minister van Justitie van 9 februari 2005, nr. 5335612/05/6, tot vaststelling van de hoogte van de vergoeding van de voorzitter en leden van de commissie auteursrecht

Artikel 1

De vergoeding per vergadering als bedoeld in artikel 2 van het Vergoedingenbesluit adviescolleges wordt voor de commissie auteursrecht als volgt vastgesteld:

  • voor de voorzitter: € 187,

  • voor de overige leden: € 125.

Artikel 2

Het besluit van de Minister van Justitie van 19 januari 2001, nr. 5075493/01/06 vervalt.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 26 juli 2004.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 februari 2005

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

Directeur Wetgeving

,

G.N. Roes