Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststellingsbesluit waarden KRW en KRF voor 2005[Regeling vervallen per 23-01-2010.]

Geldend van 01-04-2005 t/m 22-01-2010

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 9 februari 2005, nr. WJZ 5007074, tot vaststelling van de waarden van KRW en KRE, bedoeld in artikel 6a, tweede lid, van de Regeling certificaten warmtekrachtkoppeling Elektriciteitswet 1998 voor het kalenderjaar 2005

[Vervallen per 23-01-2010]

De waarden van KRW en KRE, bedoeld in artikel 6a, tweede lid, van de Regeling certificaten warmtekrachtkoppeling Elektriciteitswet 1998 ten behoeve van het kalenderjaar 2005 worden vastgesteld in de bij dit besluit behorende bijlage.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 februari 2005

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Bijlage [Vervallen per 23-01-2010]

Tabel referentie-emissiefactoren voor het kalenderjaar 2005

KRW: referentie-emissiefactor kooldioxide voor 2005 in kg/GJ-warmte

         

Bouwjaar

Stoom

Heet water

Warm water

Fornuizen

 

t > 140 °C

70 < t < 140 °C

25 < t < 70 °C

t > 140 °C

         

=>1995

61,39

58,64

56,45

63,48

1996

61,33

58,57

56,40

63,41

1997

61,26

58,51

56,34

63,33

1998

61,19

58,45

56,28

63,26

1999

61,13

58,39

56,23

63,19

2000

61,06

58,33

56,17

63,12

2001

60,99

58,27

56,12

63,05

2002

60,93

58,21

56,09

62,98

2003

60,87

58,16

56,06

62,91

2004

60,81

58,11

56,03

62,85

2005

60,75

58,06

56,00

62,79

KRE: referentie-emissiefactor kooldioxide voor 2005 in kg/MWh-elektriciteit

       

Bouwjaar

Hoogspanning

v ≥ 110 KV

Middenspanning

0,4 < v < 110 KV

Laagspanning

v ≤ 0,4 KV

       

=>1995

390,2

398,2

410,9

1996

386,5

394,4

407,0

1997

382,8

390,7

403,2

1998

379,1

387,0

399,4

1999

375,1

382,8

395,0

2000

371,0

378,6

390,7

2001

366,3

373,9

385,8

2002

361,8

369,3

381,0

2003

358,0

365,4

377,0

2004

354,3

361,6

373,1

2005

350,6

357,8

369,3