Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Comptabiliteit-IGCA, laatste dag voor tijdige betaling van de aangiften LB/PH, OB/BPM en Accijnzen en Verbruiksbelastingen in 2005[Regeling vervallen per 01-07-2011.]

Geldend van 02-02-2005 t/m 30-06-2011

Comptabiliteit-IGCA, laatste dag voor tijdige betaling van de aangiften LB/PH, OB/BPM en Accijnzen en Verbruiksbelastingen in 2005

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

1. Inleiding [Vervallen per 01-07-2011]

Artikel 19 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen regelt met betrekking tot de heffing van belasting bij wege van voldoening of afdracht op aangifte de termijn waarbinnen de belasting aan de ontvanger moet zijn betaald. In het eerste lid van voormeld artikel is deze termijn gesteld op één maand na het einde van het tijdvak overeenkomstig de aangifte waarover belasting is verschuldigd. Overeenkomstig het vijfde lid van voormeld artikel is de Algemene termijnenwet niet van toepassing op deze termijn van één maand.

2. Vastgestelde data voor het jaar 2005 [Vervallen per 01-07-2011]

Onder verwijzing naar voormeld artikel zijn in onderstaande opgave de data vastgesteld waarop in het jaar 2005 nog tijdig kan worden betaald.

Wegens enige onduidelijkheden ten gevolge van de nieuwe gunning van het betalingsverkeer aan ING/Postbank is deze opgave slechts opgesteld voor een periode van 6 maanden. De opgave voor het tweede halfjaar volgt zo spoedig mogelijk.

Deze opgaaf is gebaseerd op het tijdig voldoen van de aangiften Loonheffing, Omzetbelasting/Belastingen op Personenauto’s en Motorrijwielen, Accijnzen en Verbruiksbelastingen.

Uiterste datum waarop de bijschrijving op de giro- of bankrekening van de Belastingdienst moet hebben plaatsgevonden

Laatste betaaldag bij contante betaling op postkantoren (voor accijnzen GWK)

31 januari 2005

31 januari 2005

28 februari 2005

28 februari 2005

31 maart 2005

31 maart 2005

29 april 2005

29 april 2005

31 mei 2005

31 mei 2005

30 juni 2005

30 juni 2005