Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vrij onderhandelbare dbc's[Regeling vervallen per 01-01-2006.]

Geldend van 01-02-2005 t/m 31-12-2005

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 januari 2005, nr. MC/MO 2555038, houdende de aanwijzing van zorgvormen als bedoeld in artikel 1 van het Besluit gedeeltelijke opheffing (omgekeerde) contracteerplicht medisch-specialistische zorg (Regeling vrij onderhandelbare dbc's)

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2006]

De vormen van medisch-specialistische zorg waarvoor de artikelen 47, eerste lid, en 48, eerste lid, van de Ziekenfondswet niet gelden, zijn de prestaties waarvoor op grond van artikel 11, vierde lid, onderdeel c, van de Wet tarieven gezondheidszorg is bepaald dat de artikelen 2, eerste lid, onderdelen c en d, en 3 tot en met 10 van de Wet tarieven gezondheidszorg niet van toepassing zijn.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vrij onderhandelbare dbc's.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 februari 2005.

Deze regeling wordt met toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst