Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tijdelijke subsidieregeling LSA[Regeling vervallen per 01-01-2011.]

Geldend van 01-01-2010 t/m 31-12-2010

Tijdelijke subsidieregeling LSA

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 2 van de Wet overige BiZa-subsidies en artikel 34 van het Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2010]

§ 2. De subsidieverlening en vaststelling [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2011]

  • 1 De aanvraag tot subsidievaststelling wordt uiterlijk 1 april van het jaar na het boekjaar ingediend bij de minister.

  • 3 De subsidievaststelling geschiedt uiterlijk op 1 juli van het jaar waarin de aanvraag als bedoeld in het eerste lid is gedaan.

§ 3. De verplichtingen van de subsidieontvanger [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2011]

Het LSA verschaft de minister op diens verzoek te allen tijde inlichtingen omtrent de voortgang en de resultaten van de activiteiten ingevolge het Activiteitenplan.

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2010]

§ 4. Overige en slotbepalingen [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Th.C. de Graaf