Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Mandaatbesluit LNV Dienst Regelingen 2005[Regeling vervallen per 22-12-2005.]

Geldend van 01-09-2006 t/m heden

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 21 december 2004, nr. TRCJZ/2004/6409, houdende verlening van mandaat en volmacht aan ambtenaren van de Dienst Regelingen (Mandaatbesluit LNV Dienst Regelingen 2005)

Paragraaf 1. Algemeen [Vervallen per 22-12-2005]

Artikel 1 [Vervallen per 22-12-2005]

Artikel 2 [Vervallen per 22-12-2005]

Artikel 3 [Vervallen per 22-12-2005]

Artikel 4 [Vervallen per 22-12-2005]

Artikel 5 [Vervallen per 22-12-2005]

Paragraaf 2. Financieel mandaat en machtiging [Vervallen per 22-12-2005]

Artikel 6 [Vervallen per 22-12-2005]

Paragraaf 3. Bestuursdwang, last onder dwangsom, dwangbevel, invordering, aanwijzing deskundigen, hertaxatie [Vervallen per 22-12-2005]

Artikel 7 [Vervallen per 22-12-2005]

Paragraaf 4. Bezwaar, beroep en procesmachtiging [Vervallen per 22-12-2005]

Artikel 8 [Vervallen per 22-12-2005]

Artikel 9 [Vervallen per 22-12-2005]

Artikel 10 [Vervallen per 22-12-2005]

Paragraaf 5. De binnenvisserij, kustvisserij en visserijzone [Vervallen per 22-12-2005]

Artikel 11 [Vervallen per 22-12-2005]

Paragraaf 6. De Flora- en faunawet [Vervallen per 22-12-2005]

Artikel 12 [Vervallen per 22-12-2005]

Paragraaf 7. De Boswet [Vervallen per 22-12-2005]

Artikel 13 [Vervallen per 22-12-2005]

Paragraaf 8. Het Programma Beheer [Vervallen per 22-12-2005]

Artikel 14 [Vervallen per 22-12-2005]

Paragraaf 9. De Kaderregeling subsidiƫring natuurprojecten [Vervallen per 22-12-2005]

Artikel 15 [Vervallen per 22-12-2005]

Paragraaf 10. De Landbouwwet [Vervallen per 22-12-2005]

Artikel 16 [Vervallen per 22-12-2005]

Paragraaf 11. Het Stimuleringskader [Vervallen per 22-12-2005]

Artikel 17 [Vervallen per 22-12-2005]

Paragraaf 12. Meststoffenwetgeving [Vervallen per 22-12-2005]

Artikel 18 [Vervallen per 22-12-2005]

Paragraaf 13. Gezondheids- en welzijnswet voor dieren [Vervallen per 22-12-2005]

Artikel 19 [Vervallen per 22-12-2005]

Paragraaf 14. Overige aangelegenheden [Vervallen per 22-12-2005]

Artikel 20 [Vervallen per 22-12-2005]

Paragraaf 15. Overige bepalingen [Vervallen per 22-12-2005]

Artikel 21 [Vervallen per 22-12-2005]

Artikel 22 [Vervallen per 22-12-2005]

Artikel 23 [Vervallen per 22-12-2005]

Artikel 24 [Vervallen per 22-12-2005]