Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Uitvoeringsregeling internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Uitvoeringsregeling internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen

Hoofdstuk 1. Definitiebepaling [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 2a [Vervallen per 01-01-2017]

Hoofdstuk 2. Bijstand bij heffing

Artikel 3

  • 1 De Minister van Financiën draagt zorg voor de uitvoering van een verzoek van een bevoegde autoriteit van een lidstaat tot betekening van stukken met toepassing van de wettelijke voorschriften betreffende de betekening van stukken van een overeenkomstig Nederlands document.

  • 2 Ingeval het niet mogelijk is in een verzoek tot betekening van stukken te bewilligen, stelt de Minister van Financiën de bevoegde autoriteit, bedoeld in het eerste lid, onverwijld op de hoogte van de redenen die zich verzetten tegen de bewilliging in het verzoek.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2013]

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking op 31 december 2004.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling internationale

bijstandsverlening bij de heffing van belastingen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

J.G. Wijn