Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling rentepercentage Wet studiefinanciering 2000 per 1 januari 2005[Regeling vervallen per 01-01-2006.]

Geldend van 01-01-2005 t/m 31-12-2005

Regeling vaststelling rentepercentage Wet studiefinanciering 2000 per 1 januari 2005

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 6.3 van de Wet studiefinanciering 2000;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling rentepercentages voor 2005 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 2. Inwerkingtreding en bekendmaking [Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2005 en vervalt met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 3. Citeertitel [Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling rentepercentage Wet studiefinanciering 2000 per 1 januari 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Rutte