Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling wijziging inkomensgrenzen en eigen bijdragen WRB 2005[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2007.]

Geldend van 01-01-2005 t/m heden

Regeling van de Minister van Justitie, Directie Toegang Rechtsbestel, van 13 december 2004, nr. 5323517/04/DTR, houdende wijziging van de inkomensgrenzen en eigen bijdragen (regeling wijziging inkomensgrenzen en eigen bijdrage de Wet op de rechtsbijstand 2005)

De Minister van Justitie,

Artikel 1

[Red: Wijzigt de Wet op de Rechtsbijstand.]

Artikel 2

[Red: Wijzigt de Wet op de Rechtsbijstand.]

Artikel 3

[Red: Wijzigt de Wet op de Rechtsbijstand.]

Artikel 4

Deze regeling is van toepassing op verzoeken om rechtsbijstand ten aanzien waarvan een beslissing wordt genomen op of na de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 5

Deze regeling treedt inwerking op 1 januari 2005.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als:

Regeling wijziging inkomensgrenzen en eigen bijdragen WRB 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 december 2004

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner