Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling notariële tarieven familiepraktijk minderdraagkrachtigen 2005[Regeling vervallen per 01-01-2006.]

Geldend van 01-01-2005 t/m 31-12-2005

Regeling notariële tarieven familiepraktijk minderdraagkrachtigen 2005

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 56, eerste lid, van de Wet op het notarisambt;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2006]

Het maximumtarief, bedoeld in artikel 56, eerste lid, van de Wet op het notarisambt, wordt bepaald op € 426,–.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2006]

De Tweede regeling notariële tarieven familiepraktijk minderdraagkrachtigen 2004 wordt ingetrokken.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling is van toepassing op verzoeken aan de voorzitter van de kamer van toezicht om toewijzing van een notaris ten aanzien waarvan een beslissing wordt genomen op of na de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2005.

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling notariële tarieven familiepraktijk minderdraagkrachtigen 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 december 2004

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

Directeur-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand

,

P.H. Holthuis