Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit van het bestuur van het Bosschap ter uitvoering van artikel 1 van de Verordening Bosschap bestrijding dennenscheerder 2003[Regeling vervallen per 21-01-2006.]

Geldend van 18-12-2004 t/m 20-01-2006

Besluit van het bestuur van het Bosschap ter uitvoering van artikel 1 van de Verordening Bosschap bestrijding dennenscheerder 2003

Het bestuur van het Bosschap,

gelet op artikel 1 van de Verordening Bosschap bestrijding dennenscheerder 2003, d.d. 29 januari 2003

BESLUIT:

Artikel 1 [Vervallen per 21-01-2006]

Er worden geen gemeenten, bedoeld in artikel 1 van de Verordening Bosschap bestrijding dennenscheerder 2003 aangewezen.

Artikel 2 [Vervallen per 21-01-2006]

Het besluit van 3 december 2003 wordt ingetrokken.

Artikel 3 [Vervallen per 21-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die der afkondiging in het PBO-blad.

Zeist, 9 december 2004

A. Jorritsma-Lebbink

voorzitter

G.J.P. Jansen

secretaris