Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Contributieverordening 2005/2006[Regeling vervallen per 01-01-2006.]

Geldend van 01-09-2005 t/m 31-12-2005

Contributieverordening 2005/2006

De ledenvergadering van de Orde Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants,

Gelet op artikel 27 van de Wet op de Registeraccountants (Stb. 1993, 468) en op de Algemene Contributieverordening (Stcrt. 1970, 242), laatstelijk gewijzigd 14 december 2001 (Stcrt. 2002, 43),

Stelt met betrekking tot de contributie wegens het lidmaatschap van de Orde voor het boekjaar 1 september 2005 tot en met 31 augustus 2006 de volgende verordening vast:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2006]

De contributie voor de contributiegroepen als bedoeld in artikel 1, lid 1, van de Algemene Contributieverordening bedraagt:

groep A

€ 1.432

groep B

€ 716

groep C

€ 358

groep D

€ 68

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2006]

Het bedrag, bedoeld in artikel 3, lid 1, van de Algemene Contributieverordening wordt vastgesteld op € 15.100.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2006]

Het percentage, bedoeld in artikel 5, lid 1, van de Algemene Contributieverordening wordt vastgesteld op: vier.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 september 2005.