Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Regeling stimuleringssubsidie doorstroom zorg[Regeling vervallen per 01-10-2012.]

Geldend van 01-01-2005 t/m 30-09-2012

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 december 2004, nr. MEVA/ABA/2526332, houdende uitbreiding van de Regeling stimuleringssubsidie doorstroom zorg met AMI-banen alsmede enige wijzigingen van ondergeschikte aard

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet volksgezondheidssubsidies;

Besluit:

Artikel I [Vervallen per 01-10-2012]

[Red: Wijzigt de Regeling stimuleringssubsidie doorstroom zorg.]

Artikel II [Vervallen per 01-10-2012]

Artikel III [Vervallen per 01-10-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst